Vidste du at 24% af alle anmeldte arbejdsskader vedrører skub, træk og løft
og afledt heraf medfører 4 til 6 sygedage pr. arbejdsskade?